Mesechkov Dance School отваря нова зала от 26.06.2017

Mesechkov Dance School отваря нова зала от 26.06.2017 

Адрес: Бул. Тодор Александров № 28 , ет. 3

сградата на Прокредит Банк

Вход откъм Ул. Осогово

Следете от менюто График възможна е актуализация